Helsingborg – Plats nr 4 av flest konkurser i Sverige

konkurser - sverige

ViPo’s viktiga

Helsingborg – Plats nr 4 av flest konkurser i Sverige

Konkurs av aktiebolag

De senaste året har Helsingborg pendlat mellan en fjärde- och femteplats av kommuner med flest antal konkurser i Sverige. ViPo arbetar nu för att göra företagandet lättare och satsar på en tjänst som hjälper företagarna förutse potentiella kreditförluster och därmed minska antalet konkurser i kommunen.

“De senaste åren har kommit med många nya utmaningar för företagarna. Trots slopade restriktioner står många företag nu inför nya utmaningar i samband med kriget i Ukraina. Vi satsar helhjärtat på att hjälpa företag ta mer välgrundade beslut när det kommer till affärsrelationer, och därmed vända trenden om konkurser i kommunen.”

Emil Bengtsson, VD, ViPo Säkerhetstjänster.

Konkurser påverkar samhället

Helsingborg är en levande kommun med fokus på näringsliv och utveckling. I en stad som växer fort är det viktigt att även företagen växer och finns kvar. Konkurser drabbar inte bara företagarna, utan samhället i stort med mista arbetstillfällen och samarbeten.

4 av 5 jobbtillfällen sägs skapas i små företag. För att entreprenörer ska fortsätta våga satsa och nystartade eller etablerade företag fortsätta växa krävs en bättre trygghet för företagaren. Under hela 2021 försattes 6 900 företag, med sammanlagt 10 600 anställda, i konkurs i Sverige. 10 269 av dessa var aktiebolag, 218 handelsbolag och 106 Enskilda firmor. Hittills i år har 28 företag gått i konkurs, bara i Helsingborg (21 april, 2022).

Förutse betalningsförmåga

ViPo har sedan start arbetat för att underlätta upptäckten av bolagskapningar och ID-stölder, vilka är två brott som fortsatt ökar i Sverige. En vanlig repressalie vid bolagskapning är en tuff ekonomi som i flera fall tvingar företaget till konkurs. Som ett naturligt led i arbetet mot bolagskapningar har ViPo uppmärksammat att ett av de vanligaste problemen företagare står inför idag är kreditförluster. Kunder som inte har möjlighet att betala sina fakturor leder till en ond spiral när leverantörer i sin tur inte kan leverera sina tjänster.

Vanliga frågor om konkurser

Hur ser man konkurser?

Ett företag går i konkurs när tingsrätten beslutat om konkursen och skickar informationen till Bolagsverket. Efter det att en konkurs är inledd är det inte möjligt att ändra vissa uppgifter, såsom företagets namn. Med Bolagskollen blir du meddelad direkt via SMS när tingsrätten beslutar om konkurs i ett av dina bevakade företag. 

Var publiceras konkurser?

Kungörelser som ska offentliggöras för allmänheten, exempelvis konkurser, publiceras hos Post- och Inrikes Tidningar ( PoIT ). POIT är ett av de register som bevakas i tjänsten Bolagskollen, du blir därför meddelad direkt via SMS när något av dina bevakade företag får beslut om konkurs eller skuldsanering.

id-kapning-bolagskapning-vipo-skydd-1

ViPo – Vi prioriterar ett tryggare samhälle

Varje dag drabbas ca 6000 svenskar för försök till ID-kapning, men endast 1% av brotten utreds. ViPo Säkerhetstjänster arbetar för att öka medvetenheten rörande brotten och försvåra processen avsevärt för de kriminella. Vi är i dagsläget det enda företaget som arbetar mot ID-kapningar och bolagskapningar med medlemskap i Säkerhetsbranschen. Läs mer om hur du kan förutse kreditförluster och undvika konkurser med Bolagskollen här.
ViPo är ett rekommenderat företag 3 år i rad hos RecoViPo_tryggt_företag_Säkerhetsbranschen

ViPo Säkerhetstjänster samlar in kläder till Värmestugan i HelsingborgSamarbetspartner - tolv mobil