IT-Brott

Vad är egentligen IT-brott?

I dagsläget är de flesta brotten i Sverige IT-relaterade brott.

IT-relaterad brottslighet innefattar brott såsom intrång och bedrägeri via dator men det förekommer ytterligare brott som är direkt kopplade till internet och sociala medier.

IT-brott i Sveriges lag

Idag är en stor mängd av de brott som sker i Sverige IT-relaterade. IT-relaterade brott syftar till att de kriminella använder IT-teknik för att genomföra dem. Det finns två definierade IT-brott i svensk lagstiftning:

Dataintrång
Dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §) på riksdagens webbplats

Datorbedrägeri
Datorbedrägeri (BrB 9 kap. 1 § andra stycket) på riksdagens webbplats

 

Skydda dig

IT-Relaterade brott

Hur skyddar jag mig mot IT-relaterade brott?

Flera olika brottstyper kan vara IT-relaterade. Några av de vanligaste IT-brotten som sker via nätet idag är:

Barnpornografibrott

Bolagskapning

Handel med illegala tjänster

ID-kapning

Kortbedrägeri

Näthat

Nätfiske / Phishing

Skimming

Smishing

Skydda dig mot bedrägeri och ID-Kapning med ViPo's ID-larm

uppger att de blivit utsatta för ett försök till bedrägeri 2021

uppger att den första kontakten skedde via e-post

uppger att någon köpte saker/tjänster i offrets namn

Skydda dig mot IT-Brott

Hur skyddar jag mina konton?

Ett av de vanligast förekommande brottet som sker över internet idag är datorbedrägerier.
En vanlig början till ett större bedrägeri är känsliga uppgifter som läcks.

Skydda dina konton och din personliga information med hjälp av säkra lösenord. Kringgå att personlig information (såsom inloggningsuppgifter) sprids till obehöriga genom att säkra dina personliga koder.

Vill du veta mer om hur du kan skydda dig?
Börja med att läsa igenom dessa råd:

Lämna aldrig ut dina lösenord

Använd starka lösenord. Blanda versaler, siffror och symboler

Använd om möjligt en lösenordshanterare

Återanvänd inte. Använd många olika lösenord till olika tjänster

Använd tvåfaktorsautensiering där det går (t.ex kan en kod skickas via mail eller SMS)

Vanliga IT-Brott

Är ID-kapning ett IT-brott?

En ID-kapning innebär att någon stjäl dina personuppgifter i syfte att olovliga handlingar. Olika bedrägerier kan genomföras vi en ID-kapning, men de vanligaste är att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn.

Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella kreditupplysningar och att använda tjänster som larmar direkt vid eventuell förändring i dina uppgifter.

Kan bedragare kan stjäla personuppgifter för att skapa en falsk identitet?

Det korta svaret är Ja. En bedragare kan utnyttja din information för att skapa ett nytt, mycket trovärdigt, ID-kort med dagens teknik och internet som hjälp. Med den falska ID-handlingen kan den kriminella utföra brott såsom att beställa varor på internet, eller ta ut lån i ditt namn.

Många som blivit utsatta för en ID-kapning uppger också att de kriminella använt deras uppgifter för att få ut bank- eller kreditkort, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Det kan också innebära att en kriminell utför ett dataintrång och utger sig för att vara du på internet. Med åtkomst till dina konton och sociala medier kan bedragaren i sin tur kontakta dina vänner och familj för att få pengar.

En tumregel på nätet är alltid att hantera känslig information med försiktighet. Ett stort hot är konton med svag säkerhet och dina offentliga personuppgifter. Här kan du läsa mer om ID-kapning och hur du skyddar dig.

 

Skydda dig

ta-en-kreditupplysning-uc-mobil
Skimming

IT-relaterad brottslighet ökar med skimming

Polisen uppger att det förekommer mer hot mot säkerheten rörande kortuppgifter idag. Det finns diverse sätt för bedragare att få fatt i ditt kort eller kortnummer. Både med eller utan direkt kontakt online och offline.

Läs mer om hur du skyddar dina kort mot skimming

Var försiktig med dina kortuppgifter

Det förekommer en del tips om hur du ska agera för att hålla dina uppgifter säkra. Du kan till exempel spärra ditt kort för internetköp och endast öppna kortet när du själv vill att det används.

Bland de betalkort som förekommer idag är chip eller magnetremsa standard. Bland de kort som använder chip används RFID-signal ofta. Signalen gör att du kan betala med ditt kort kontaktlöst i butiken då kortinformationen är lagrad direkt på kortet.

Magnetremsan har tidigare varit den som ska anses enklast att läsa av olovligen, men idag existerar andra skimmingmaskiner med syftet att stjäla dina kortuppgifter bland oss. Du kan dock vidta åtgärder för att minska risken för att en bedragare ska ta del av din kortinformation. Här kan du läsa mer om skimming och också hur du ska göra för att skydda dig.

 

Skydda dig

Nätfiske/Phishing

Vad är nätfiske?

Nätfiske/phishing innebär att det också förekommer sätt för kriminella att komma åt känslig information via e-post eller SMS.

Det handlar bland annat om att du uppmanas klicka på en länk och ange pinkod eller liknande. En bra grundregel är att aldrig klicka på en länk om du är osäker på avsändaren…

Läs mer om hur du skyddar dig mot nätfiske

Sök istället upp kontaktinformation till företaget på egen hand och maila eller sök kontakt på annat sätt. Ofta är det bara en enskild bokstav som skiljer i länken och den korrekta webbadressen. Följ aldrig länkar du inte är helt säker på.

Kan man skydda sig mot nätfiske?

Var alltid försiktig med att klicka på länkar som kommer genom nätet till e-post, sms eller sociala medier och forum. Även om du känner avsändaren kan skadlig kod och länkar skickas via dennes konto. Fråga istället avsändaren personligen om du är osäker på innehållet.

Om en bedragare kommer åt dina lösenord på grund av att du klickat på en okänd länk kan detta resultera i att din identitet kapas och används på nätet.

Skydda din dator

Installera en brandvägg eller ett antivirusprogram för att skydda din dator mot virus. Du kan även aktivera automatiska uppdateringar för att säkerställa att din dator alltid använder den senaste programvaran.

Blir din dator drabbad av virus eller genom annan skadlig kod kan information förstöras eller till och med leda till att en kriminell tar kontroll över din dator. Blir du ombedd att avaktivera säkerhetsfunktioner för att till exempel ladda ner ett program eller tjänst bör du bli misstänksam och avvisa förfrågan.

Polisen uppger att det “finns exempel på skadlig programvara som laddas ner till datorn efter ett klick på en länk i webbläsaren, och registrerar det du skriver på din dator. Den skadliga programvaran märks inte för dig som användare. På så vis kommer bedragaren över exempelvis lösen och kortuppgifter.”