En kreditupplysning uppfyller främst två funktioner. Den fungerar som ett skydd för kreditgivaren (banken), arbetsgivaren, biluthyraren eller hyresvärden från onödig risk och kreditförluster. Den fungerar dessutom som ett skydd för individen för att minska risken att överskuldsätta sig och gå i personlig konkurs.

Informationen från upplysningen används som underlag i beslutsfattandet för att veta om och hur krediten ska utformas. I slutändan är det alltid banken eller finansbolaget i fråga som beslutar huruvida en kredit beviljas eller ej.

Senaste Inläggen