Lämna aldrig ut ditt kortnummer eller några kortuppgifter eller koder till någon du inte känner eller litar på. Skicka aldrig dina kortuppgifter via mail eller SMS och se till att webbsidan du handlar på inte sparar dina person- och kortuppgifter. Förvara alltid dina kortuppgifter på ett säkert vis.

Senaste Inläggen