Jag har skickat in en autogiro blankett, men jag har ändå fått en pappersfaktura?

 In

Pappersfakturan du fått skapades och skickades ut till dig innan ditt autogiro blev godkänt. Vi kommer därmed att dra din betalning via autogiro från nästa månad. Denna månadsbetalning behöver betalas som tidigare.

Recent Posts
0