Antalet kreditförfrågningar kan påverka din riskprognos, men behöver inte automatiskt betyda att det ger en högre riskprognos. Tänk på att riskprognosen baseras på ett flertal olika riskdrivande faktorer där antalet kreditförfrågningar endast utgör en av dessa.

Senaste Inläggen