Allmänna villkor

Allmänna Villkor Näringsidkare
Gäller fr o m 2018-01-29 tills vidare

1. Allmänt om avtalet
Följande villkor ska gälla för alla beställningar som näringsidkare/konsument (”Kund/en”) gör hos ViPo Säkerhetstjänster AB (”ViPo”), organisationsnummer: 559066-3026, på https://vipo.se (”Webbplatsen alternativt Webshopen”). Genom att använda Webbplatsen och/eller beställa, samtycker Kunden till att bli bunden av dessa villkor(”Avtalet”) och att följa villkoren i sin helhet. Kunden godkänner att vederbörande tagit del av dessa allmänna villkor och samtyckt till ViPo:s användning av personuppgifter och cookies. Kontrollera att du har läst och förstått avtalsvillkoren innan du gör en beställning sätt sedan ett kryss i rutan för texten ”Jag har läst och förstått avtalsvillkoren” i sista beställningssteget. Om inte villkoren godkänns kommer Kunden inte att kunna beställa några varor via Webbplatsen. ViPo förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning som exempelvis om Kunden inte har fyllt 18 år, har angivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. ViPo förbehåller sig rätten att från utsatt tid till en annan, ändra och justera Avtalet eller andra villkor och meddelanden utan att informera Kunden i förväg. Den uppdaterade versionen av Avtalet som kommer att gälla för Kundens beställning, kommer att vara den version som finns på Webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.

2. Godkännande av avtalet
Genom att Kunden registrerar sig för Tjänsten godkänner Kunden villkoren i detta Avtal och informeras om att, för Tjänsten, nödvändiga uppgifter kommer att registreras i enlighet med ViPo:s vid var tid gällande integritetspolicy. Vid registrering uppstår ett bindande Avtal mellan Kunden och ViPo. ViPo förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla Tjänsten om beställning eller nyttjande av Tjänster sker i strid med villkoren i detta Avtal. Innehållet av Kundens accept vid registrering samt avtalsvillkoren utgör Avtalet mellan ViPo och Kunden. Vid köp av någon av ViPo:s produkter via Webshopen godkänner kunden även att ViPo kan kontakta vederbörande i syftet att informera och erbjuda andra produkter eller tjänster som ViPo tillhandahåller.

3. Överlåtelse av Avtal
Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter utan ViPo:s skriftliga medgivande. ViPo har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Detta innefattar bland annat en rätt för ViPo att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet. Kunden informeras härmed om att abonnemangsavtalet kan komma att pantsättas till Svea Ekonomi AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara må – som har sin grund i detta Avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Ekonomi AB och de konton som Svea Ekonomi AB anvisar

4. Kontaktuppgifter till ViPo
Kunden kan alltid kontakta ViPo genom att ringa kundservice på 042–121911 (från utlandet +4642121911), skicka e-post till kundtjanst@vipo.se eller per post till
ViPo Säkerhetstjänster AB, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

5. Webbplatsen/Webshopen
ViPo:s ambition är att efter bästa förmåga alltid underhålla och utveckla Webbplatsen så att innehållet alltid är korrekt, uppdaterat och i enlighet med gällande lagstiftning. ViPo reserverar sig för eventuell slutförsäljning samt bild- och skrivfel. Likaledes friskriver sig ViPo från fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation eller felaktig information angående, exempelvis, om en vara finns i lager. ViPo har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Webshopen, samt allt innehåll på denna, ägs av ViPo eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från ViPo.

6. Korrekta uppgifter
För att ViPo skall kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet måste Kunden till ViPo delge korrekta uppgifter (namn, adress, e-post, organisationsnummer/personnummer, betalningsuppgifter samt lämplig identifiering av registrerade föremål) vid beställning. ViPo har inget ansvar gentemot Kunden om denne vid registrering eller förlustanmälan lämnar information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande.

7. Missbruk
Kunden förbinder sig att bruka de beställda produkterna på ett sedvanligt samt, de för produkten, anvisat förfarande. Kunden har genom det Avtalet som ingåtts förbundit sig att följa gällande lagar och föreskrifter samt att inte nyttja, de av ViPo beställda, produkterna på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för ViPo eller annan. Nyttjande av annans organisationsnummer/personuppgifter vid beställning är förbjudet och andra överträdelser kan komma att polisanmälas.

8. Priser
Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt (25%). Vissa produkter har ett pris som är unikt för nätbutiken. Vi ändrar normalt inte priser, dock förbehåller vi oss rätten att utan föravisering justera priser i efterhand till följd av förändrade faktorer som exempelvis (men inte begränsat till) valutaförändringar, mervärdesskatt, avgifter, punktskatter och/eller onormalt stora förändringar i inköpspriser. Vi reserverar oss för eventuella prisfelaktigheter på vår Webbshop, vid uppenbart felaktigt prissatta varor så förbehåller ViPo sig rätten att annullera ordern. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kund har beställt så kommer ViPo naturligtvis att meddela Kunden om detta samt invänta ett godkännande av det korrigerade priset innan ViPo fortsätter med beställningen.

9. Orderbekräftelse
För närvarande säljer vi och levererar endast inom Sverige. En orderbekräftelse kommer per automatik skickas till den e-postadress som uppgetts vid beställningen. I orderbekräftelsen har tilldelats ett ordernummer med vilket vi kommer att kunna identifiera och följa upp Kundens beställning, detta ordernummer ska alltid anges vid frågor angående order eller vid kontakt med kundtjänsten. Orderbekräftelsen på betald vara gäller som garantisedel Kunden har därför alltid ansvar att spara orderbekräftelsen under garantitiden!

10. Förhandsbeställning
Vissa av våra varor går att förhandsbeställa. En förhandsbeställning ska ses som en vanlig beställning, dock med längre leveranstid, och är därför bindande. En förhandsbeställning genomförs på samma sätt som ett vanligt köp och i samband kommer en faktura skapas. Kunden kan i anknytning med sin beställning, välja att betala direkt eller välja någon av de betalningsmetoder som Klarna erbjuder. Leveranstiden kommer dock att vara längre än normalt och inte överensstämma med vad som anges som standard i varukorgen eller i orderbekräftelsen, där det kommer att stå en uppskattad leveranstid och kan komma att ändras. Fakturan från Klarna skickas senast två (2) veckor efter genomförd förhandsbeställning. Detta gäller även om din beställda vara skulle skickas senare. Skulle förfallodatumet inträffa innan du mottagit din vara måste du ändå betala fakturan. Detta är på grund av Klarnas villkor och regler som kräver att vi aktiverar fakturor senast två veckor efter genomförd beställning. Har beställningen inte anlänt inom två veckor kan ni kontakta ViPo:s kundtjänst på 042 – 121911 (från utlandet +4642121911) och få en uppdatering gällande beställningens status. Vi har 14 dagars öppet köp och bytesrätt som börjar att gälla efter att din beställning är levererad.

11. Kampanjer och erbjudanden
ViPO kan från tid till annan erbjuda kampanjer i Webshopen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Allmänna villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av ViPo i samband med kampanjen. ViPo förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbshopen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

12. Betalning
Produkterna förblir ViPo:s egendom tills dess att Kundens genomförda beställning reglerats till fullo. ViPo använder betallösningen Klarna där det förvalda betalningsalternativet är fakturering med 14 dagars betalningsdatum och utan adderade extra kostnader, men det erbjuds även andra betalningsmetoder såsom kortbetalning, banköverföring eller direktbetalning med Bank-ID. Klarna kan även erbjuda delbetalningar och fakturor med längre betalningsvillkor. Mer information om dessa tjänster finner ni på https://klarna.se

 

ViPo har rätt att ta betalt i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningssätt valts av Kunden och godkänts av Klarna eller ViPo. ViPo förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda ett annat betalningssätt om det som Kunden, valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller i händelse av att andra eventuella begränsningar av betalningsalternativ. Vid kännedom av anledningar till begränsade betalningsalternativ så kommer ViPo vidarebefordra informationen på Webbshopen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan ViPo eller dess samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Har Kunden valt betalningssättet faktura måste betalning ske senast på förfallodatumet oavsett om produkter anlänt eller ej och Kunden ska meddela detta till ViPo innan förfallodatumet. Inkommer ej Kundens betalning i tid eller helt uteblir har ViPo rätt att debitera lagstadgad dröjsmålsränta, för nuvarande 15%. Kunden riskerar då även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse och inkasso. Påminnelseavgiften är för närvarande 60 kronor. ViPo har även all rätt att pantförskriva eller överlåta sin fordran enligt punkt 16.

.

13. Tredje parts rättigheter
ViPo friskriver sig ansvar för att Er användning av Webbplatsen inte kränker tredje parts rättigheter däribland, men inte begränsat till, rättigheter till mjukvara. ViPo friskriver sig förpliktelse att hålla Kunden skadeslös i händelse av att ett krav från tredje part skulle ställas till följd av Kundens användning av ViPo:s Webshop.

14. Klarna

 • Klarna faktura
  Tjänsten erbjuder vi i samarbete med Klarna Faktura och för att kunna betala med faktura ska kriterier som att Kunden har uppnått 18 års ålder, att man är folkbokförd i Sverige samt att man blir godkänd i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kundens faktura kommer i ett separat e-postmeddelande när Klarna behandlat ordern. Fakturan från Klarna skickas senast två (2) veckor efter genomförd beställning, detta gäller även om den beställda varan skulle skickas eller anlända senare. Läs mer om Klarna:s fakturavillkor här.
 • Klarna konto
  Med tjänsten Klarna konto kan du dela upp betalningen i upp till 36 månader. Kostnaden för tjänsten är 29 kr per månad och du kan samla alla online-köp som du gör på en faktura. Du betalar i slutet av nästkommande månad och kan själv välja belopp från 50 kr/månad. Läs mer om Klarna kontovillkor här.
 • Kortbetalning
  I och med ViPo:s samarbete med DIBS vid hantering av kort- och bankbetalningar så möjliggörs betalning med VISA-kort, Mastercard, AmEx och Eurocard. DIBS är certifierade enligt PCI DSS sedan 2005 och är även SSL-certifierade. I samband med orderläggningen reserveras beloppet, men debiteringen sker inte förrän varorna har skickats från vårt lager. Det belopp som dras är för de varor som faktiskt levereras ut från lager. Produkter som eventuellt är slut debiteras du inte för. Justeringar kan dröja upp till tre bankdagar. 
  På ”Mitt Klarna” får Kunden en enkel och tydlig överblick över alla sina köp med Klarna. Läs mer om Klarna kortbetalningsvillkor här.


15. Ångerrätt
Kunden har rätt att ångra köpet utan speciell anledning inom 14 dagar från det att varorna mottagits. Har varan i större utsträckning eller mer än vad som är nödvändigt för att testa varans egenskaper och funktion, är Kund skyldig att ersätta värdeminskningen som medförts av Kundens användande/behandling. Vid returnering kontrollerar ViPo om varan har använts på ett sådant sätt och debiterar i så fall värdeminskningens kostnad, från det belopp som till Kunden ska återbetalas. I händelse av att Kunden väljer att skicka tillbaka enstaka produkt i en större beställning, står Kunden för returfrakten (vid åberopande av ångerrätt, öppet köp eller byte). Om Kund returnerar hela sin order, och inget är skadat, betalar ViPo tillbaka hela beloppet, inklusive ursprungsfrakten samt eventuell avi-avgift (om betalning skett med faktura), dock kommer kostnader för returfrakt ej betalas tillbaka. På webbshop gäller 30 dagars öppet köp och bytesrätt. Ångerfristen gäller från den dag du mottagit produkten. Kreditering görs via samma betalsätt som du gjort ditt köp, inom fjorton (14) dagar från det att vi tagit emot returnerade varor. ViPo följer de regler och direktiv som finns i distanshandelslagen avseende bland annat konsumentens ångerrätt. Blankett för ångerrätt finnes på Konsumentverkets hemsida. Önskar ni hjälp med att använda er ångerrätt, vänligen kontakta kundtjänst på 042-121911 (från utlandet +4642121911).

16. Retur/byte 
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt på sitt köp från det att varan har anlänt till utlämningsstället. Sker betalning med kort förlängs returrätten till trettio (30) dagar istället, varan ska returneras i ursprungsskick och ska inte ha varit använd. Senast inom trettio (30) dagar från det att vi fått tillbaka varan sker kreditering till Kunden. Vid returer som inte är reklamation tillfaller fraktkostnadens betalningsansvar på Kunden, 50 SEK för returer. Vill Kunden byta till en annan vara tillkommer även 50 SEK för frakt av de nya varorna (totalt 100 SEK). Bytet sker genom att Kunden lägger en ny order på de önskade varorna i vår Webbshop.

17. Reklamation
ViPo tillämpar Konsumentköpslagen vid reklamationer och åtar oss därmed att byta ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad. Om beställningen inte levereras i tid och detta inte beror på Kunden har du rätt att häva köpet. Om den vara du har köpt är felaktig, defekt eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har du rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen.
Kontakta oss direkt då du upptäcker felet. För snabbare hjälp vid reklamation, ta en bild på din reklamation och mejla till kundtjanst@vipo.se. Reklamation av skadat paket ska ske snarast direkt till företaget leveransansvaret faller på. Dold skada som inte syns vid utlämnandet skall anmälas till ViPo:s kundtjänst så snart som möjligt, dock senast 2 månader efter Kunden mottagit sin leverans. Vid mottagande av en felaktig produkt har Kunden 3 års reklamationsrätt.

18. Garanti
I händelse av att Kunden skulle drabbas av problem med en produkt så omfattas Kunden av ViPo:s högt ställda vision om att alla våra kunder ska bli nöjda med sitt köp, därför ska kontakt med ViPo:s kundtjänst på 042 – 121911 (från utlandet +4642121911) sökas vid snarast möjliga tillfälle. Köparen ska påvisa att felet fanns på varan redan när varan levererades för att kunna nyttja sin garanti.

19. Personuppgifter
Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. ViPo kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till ViPo i syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundena uppgifter överförs till andra bolag inom ViPo:s koncern och till ViPo:s samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om Medlem motsätter sig sådan behandling. Medlem har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. ViPo som är personuppgiftsansvarig i egenskap av Tjänstens förmedlare, behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att en (1) gång per kalenderår gratis få besked om vilka av Kundens personuppgifter som behandlas hos ViPo, oavsett hur dessa samlats in. Om Medlemmen vill ha sådan information ska Kund lämna in en skriftlig begäran till ViPo. Begäran ska inte göras via e-post utan skickas, med underskrift, via brukligt postväsende, adresserat till:
ViPo Säkerhetstjänster AB, ATT: GDPR, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Vid frågor kan ni kontakta kundtjänsten på 042 – 121911 (från utlandet +4642121911) eller via e-post till kundtjanst@vipo.se. Ni kan läsa ViPo:s integritetspolicy här.

20. ViPo:s ansvar och force majeure
ViPo ansvarar inte för skador eller leveransförseningar som har orsakats av händelser utanför ViPo:s kontroll såsom exempelvis elavbrott, åsk- eller blixtnedslag, fördröjning i externt nät, störningar på eller avbrott i mobil-, internet- eller telefonförbindelse. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom, men inte begränsat till, krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. ViPo ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kunds vidtagna åtgärder som följd av användandet av produkten/erna. ViPo ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data. Skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Webbplatsen eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av produkter, tillhör även de befriande omständigheter. Ytterligare inbegrips även förseningar, driftstörningar, underlåtelse att leverera eller underhålla till följd av brister hos någon av ViPo:s underleverantörer. Om part är befriad från fullgörandet av sina förpliktelser enligt någon/några/flera av dessa punkt/er är part inte skadeståndsskyldig. Part som åberopar sådant förhållande, i enlighet med förra stycket, till befrielse från fullgörande av Avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom. t.ex att en order är betald, fast inte levererad.

21. Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

22. Ändringar av villkoren
ViPo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt trettio (30) dagar efter att ViPo har informerat dig om ändringarna. ViPo rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

23. Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.