Din integritet

Begära tillgång till data
Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till:

VisibilityPoint AB
Järnvägsgatan 9
252 24, Helsingborg

Din integritet

Vi prioriterar din integritet, har du några synpunkter eller frågor utöver vår policy?

Begära tillgång till data

Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Skicka begäran till:
VisibilityPoint AB
Järnvägsgatan 9
252 24, Helsingborg

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse av data & invända till behandling av data

Ring vår kundtjänst för att begära rättelse.
Telefon: 042-12 19 11

Övriga rättelser

Rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet av data börjar gälla i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018.