Vi prioriterar din integritet

Begära tillgång till data
I enlighet med GDPR har du som privatperson har rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. 

Nedan finner du information kring hur du begär information kring den data vi behandlar om dig. Du kan dessutom läsa både vår integritetspolicy samt våra allmänna villkor. 

Hos oss kan du känna dig trygg. Vi prioriterar din integritet!

Din integritet

Vi prioriterar din integritet, har du några synpunkter eller frågor utöver vår policy?

Begära tillgång till data

Vi prioriterar din integritet. Du som privatperson har således rätt att få information om vilken data vi behandlar om dig. Vill du lämna en begäran gör du det skriftligt. Din ansökan måste därtill undertecknas av den sökande samt innehålla uppgifter om namn och personnummer.

Skicka begäran till:
VisibilityPoint AB
Järnvägsgatan 9
252 24, Helsingborg

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse av data & invända till behandling av data

Vi prioriterar din integritet.
Ring vår kundtjänst för att begära rättelse.
Telefon: 042-12 19 11

Övriga rättelser

Rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet av data börjar gälla i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018.